Przejdź do treści głównej

Gdańsk: Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): Agnieszka Skrzypska
2015-09-24, 10:50
archiwalne
Urząd Miejski w Gdańsku przedkłada do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych. Zachęcamy do składania uwag i wniosków 9do 30 września), które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 30 września 2015 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szkutnik


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego
Miejsce: Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2015-09-24 do 2015-09-30
Organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego

Adres:

Gdańsk, woj. pomorskie

Www:

http://www.gdansk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partycypacja
  • współpraca z administracją