Przejdź do treści głównej

PO WER: Dodatkowy nabór ekspertów (innowacje społeczne w ochronie zdrowia)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2015-09-30, 09:41
archiwalne
Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie „Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia”. Konkursy w tej dziedzinie będą ogłaszane w ramach Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W wyborze projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wzorem rozwiązań z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będą mogli uczestniczyć eksperci. Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych PO WER. Więcej informacji >>

Osoby, które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER, zyskają możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów PO WER.

Ostateczny termin na składanie dokumentów to: 20 października 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Zapoznaj się z dokumentami:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2015-09-28 do 2015-10-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • ochrona zdrowia
  • pracownicy organizacji
  • współpraca międzynarodowa