Przejdź do treści głównej

PO WER: Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów pozakonkursowych

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2015-10-14, 09:47
archiwalne
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do oceny projektów pozakonkursowych.

Nabór odnosi się do:

  • poddziałania 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
  • działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów PO IR” oraz na adres poczty elektronicznej: .

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest do 26 października 2015 r., do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje są dostępne w Ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów

Pobierz załączniki do Ogłoszenia

Pobierz wzory oświadczeń


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2015-10-14 do 2015-10-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • Organizacje pozarządowe
  • fundusze strukturalne
  • rozwój lokalny
  • współpraca z administracją