Przejdź do treści głównej

Konkurs: Prawnik Pro Bono

autor(ka): Anna Włodarczyk
2017-02-14, 11:47
archiwalne
Do końca lutego 2017 roku można zgłaszać osoby do XIV edycji konkursu Prawnik Pro Bono, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik - prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tę osobę do nagrody!

W skład Kapituły Konkursu wchodzą Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych (pro bono), a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres . Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 lutego 2016 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie:

http://www.centrumprobono.pl/konkurs-prawnik-pro-bono-2016/


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: organizator
Miejsce: Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-02-14 do 2017-02-28
Organizator:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Adres:

Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 828 91 28

Faks:

22 828 91 29

E-mail:

biuro@centrumprobono.pl

Www:

http://www.fupp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • inicjatywy oddolne
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie
  • prawo