Przejdź do treści głównej

UE: Nabór ekspertów od edukacji

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-01-13, 09:40
archiwalne
Komisja Europejska zaprasza specjalistów zajmujących się edukacją do współpracy przy realizacji programu „Kształcenie i szkolenie 2020”. Grupy Robocze ds. Strategii „Kształcenie i szkolenie 2020” to nieformalne zespoły ekspertów Komisji Europejskiej, których głównym zadaniem jest wspieranie państw członkowskich w zakresie wzajemnej wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 stycznia 2016 r.

Grupy stanowią również fora dyskusji, a ich działalność pozwala na wypracowanie istotnych wniosków opartych o doświadczenia szerokiego grona interesariuszy. W ramach grup reprezentowani są również europejscy partnerzy społeczni oraz organizacje skupiające interesariuszy, działające na szczeblu europejskim.

W roku 2016 działalność prowadzić będzie sześć Grup Roboczych ds. Strategii „Kształcenie i szkolenie 2020”. Będą one zajmować się kwestiami wymienionymi w załączniku do Wspólnego Sprawozdania 2015.

Pełna lista Grup wygląda następująco:

 1. Grupa Robocza ds. Szkół;
 2. Grupa Robocza ds. Modernizacji Szkolnictwa Wyższego;
 3. Grupa Robocza ds. Edukacji Zawodowej i Szkoleń;
 4. Grupa Robocza ds. Edukacji Dorosłych;
 5. Grupa Robocza ds. Umiejętności i Kompetencji Cyfrowych; 6. Grupa Robocza ds. Promocji Obywatelstwa oraz Wspólnych Wartości: Wolności, Tolerancji i Niedyskryminacji w Edukacji (jej powstanie to efekt Deklaracji Paryskiej).

Do pracy w Grupach Roboczych mogą zgłaszać się:

 • przedstawiciele zarejestrowanych europejskich organizacji międzysektorowych, edukacyjnych lub szkoleniowych;
  lub
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub zrzeszeń zainteresowanych stron, których działalność skupia się na edukacji i szkoleniach, a które:
  • działają formalnie od co najmniej 5 lat;
  • posiadają członków z co najmniej 15 krajów członkowskich;
  • działają na rzecz rozwoju edukacji i/lub szkoleń na poziomie europejskim (co jest potwierdzone dokumentach statutowych).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje – w jęz. angielskim – dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Krajowe Biuro Eurodesk Polska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Data wydarzenia: od 2016-01-13 do 2016-01-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • Organizacje pozarządowe
 • edukacja
 • integracja europejska
 • organizacje pozarządowe
 • współpraca międzynarodowa