Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach IX Priorytetu PO IiŚ

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-03-21, 08:43
archiwalne
Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach IX Priorytetu Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dziedziny:

 1. ratownictwo medyczne;
 2. organizacja ochrony zdrowia;
 3. analiza finansowo-ekonomiczna;
 4. prawo budowlane;
 5. ochrona środowiska;
 6. prawo zamówień publicznych;
 7. efektywność energetyczna.

Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe zasady naboru wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Zdrowia pod wskazany adres w terminie do 31 marca 2016 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia).

Więcej informacji o ekspertach Programu Infrastruktura i Środowisko


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2016-03-18 do 2016-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • bezpieczeństwo
 • ekologia, środowisko
 • energia, energetyka
 • ochrona zdrowia