Przejdź do treści głównej

Program Interreg Polska-Słowacja: nabór ekspertów do oceny projektów

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-05-09, 22:20
archiwalne
Do 13 maja 2016 r. trwa nabór ekspertów wspierających instytucje wdrażające program. Eksperci będą uczestniczyć w ocenie projektów pod względem spełnienia warunków formalnych, kwalifikowalności w zakresie pomocy publicznej oraz kryteriów merytorycznych i technicznych (ocena finansowa, ocena dokumentacji technicznej oraz ocena wpływu na środowisko).

Kandydaci ubiegający się o wpis na listę ekspertów powinni specjalizować się w obszarach tematycznych:

 • dziedzictwo kulturowe i naturalne,
 • infrastruktura drogowa i transport multimodalny,
 • edukacja transgraniczna i uczenie się przez całe życie,
 • udzielanie pomocy publicznej.

Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór), jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć osobny wniosek o wpis na listę ekspertów wraz z oświadczeniem oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych i szczegółowych.

W ramach programu Interreg Polska-Słowacja eksperci uczestniczą w następujących etapach oceny wniosków o dofinansowanie:

 1. ocena formalna i kwalifikowalności – udział ekspertów w zakresie oceny występowania w projekcie pomocy publicznej,
 2. ocena techniczna,
 3. ocena merytoryczna.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: .

Załączniki:

1. Wniosek o wpis na listę ekspertów
2. Oświadczenie
3. Wykaz dziedzin
4. Regulamin pracy ekspertów
5. Karty ocen do pomocy publicznej (xls)
6. Wzór umowy dla ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej
7. Wzór umowy z zakresu oceny technicznej
8. Wzór umowy z zakresu oceny merytorycznej
9. Podręcznik beneficjenta w tym szczegółowe kryteria oceny
10. Program Interreg V- A Polska – Słowacja 2014-2020
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013

Ogłoszenie oraz szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej programu.

Nabór trwa do 13 maja 2016 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Polska - Słowacja
Data wydarzenia: od 2016-04-18 do 2016-05-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • komunikacja, transport
 • kultura
 • ochrona przyrody
 • organizacje pozarządowe
 • rozwój regionalny
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa