Przejdź do treści głównej

UE: Nabór ekspertów związany z inicjatywą "Europejska Stolica Kultury"

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-05-29, 22:12
Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) prowadzi ciągły nabór ekspertów nr EAC/14/2014 dla osób zainteresowanych stanowiskiem eksperta w panelu związanym z inicjatywą „Europejska Stolica Kultury".

Decyzją nr 445/2014/EC nadaną przez Parlament Europejski i Radę ustanowione zostały działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033. Ogólnym celem tej inicjatywy jest ochrona i promowanie różnorodności kultur w Europie, aby na tej podstawie podkreślić cechy wspólne kultury europejskiej w celu zwiększenia obywatelskiej przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej. Pozwoli to także na wsparcie udziału kultury w długoterminowym rozwoju miast.

Europejskie Stolice Kultury (ESK) pozwolą także na zwiększenie zakresu i różnorodności oraz nadanie europejskiego charakteru ofercie kulturalnej miast, również poprzez współpracę międzynarodową. Co roku dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały prawo do organizacji obchodów ESK zgodnie z wyznaczonym porządkiem chronologicznym. Ponadto, co trzy lata, począwszy od 2021 roku, miasta z krajów kandydujących lub potencjalnych kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej będą również miały możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu. Tak więc każdego roku impreza będzie działać na szczeblu krajowym w dwóch państwach członkowskich, a co trzy lata równolegle będzie odbywać się trzeci konkurs otwarty tylko dla miast w krajach kandydujących i potencjalnych kandydatów.

Konkurs na miasta biorące udział w Europejskich Stolicach Kultury odbywać się będzie zawsze 6 lat przed terminem imprezy, by miasta miały wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do wydarzenia. Konkurs organizowany jest w dwóch turach - preselekcji i selekcji (każda tura zawiera organizację spotkania). Celem tych spotkań jest ocena miast, które złożyły wnioski, a potem wybór najlepszych ofert.

Panel niezależnych ekspertów będzie organem powołanym w celu analizy ofert złożonych przez miasta, wyboru najlepszych propozycji, a potem monitorowania przedsięwzięć. Zespół będzie się składał z 10 ekspertów mianowanych przez instytucje unijne oraz dwóch ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie. Będą oni mianowani na okres trzech lat.

Konkurs skierowany jest dla osób fizycznych będących obywatelami Unii Europejskiej. Wnioskodawcy muszą posiadać co najmniej osiem lat doświadczenia zawodowego i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie kultury lub dziedzinie rozwoju kulturalnego miast albo co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego i wiedzy specjalistycznej w zakresie organizacji Europejskiej Stolicy Kultury / międzynarodowego wydarzenia kulturalnego o podobnym zakresie i skali, niezależnie od dziedziny kultury.

Termin zgłoszeń: najpóźniej trzy miesiące przed upłynięciem ważności listy ekspertów, czyli 31 grudnia 2020 r.

Dokładne informacje o naborze dostępne są po angielsku na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

Wnioski należy składać za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pool-of-experts.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa, Komisja Europejska
Data wydarzenia: od 2015-01-01 do 2020-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją