Przejdź do treści głównej

Nabór ciągły ekspertów do oceny projektów w programie Polska-Słowacja

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-09-15, 09:52
archiwalne
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur w naborze na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Poszukiwani są specjaliści z zakresu:

  • pomocy publicznej;
  • oceny technicznej (ocena dokumentacji technicznej) - wykonalność infrastruktury: drogowej, turystycznej, rekreacyjnej, kultury, edukacyjnej, dziedzictwa przyrodniczego, narzędzi IT;
  • oceny merytorycznej (ocena projektu jako całości) - infrastruktura komunikacyjna, narzędzia teleinformatyczne, transport publiczny, ochrona zasobów przyrodniczych.

Kandydaci mogą zgłaszać się do oceny wniosków z kilku obszarów tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym dotyczące m.in.: wymagań stawianych kandydatom, dokumentów, które należy złożyć oraz dane teleadresowe są dostępne na stronie Programu.

Nabór ma charakter ciągły.

Regulamin pracy ekspertów

Wykaz dziedzin


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2016-07-14 do 2016-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • organizacje pozarządowe
  • rozwój regionalny
  • współpraca z administracją