Przejdź do treści głównej

Konsultacje społeczne programu współpracy

autor(ka): Magdalena Witkowska
2016-08-10, 13:42
archiwalne
konsultacje "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017" oraz uchwały konsultacyjnej. Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 11 sierpnia do 4 września 2016 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 11 sierpnia do 4 września 2016 roku (25 dni) za pomocą formularza on- line dostępnego na stronie https://rops.umwp.pl/

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne współorganizowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Szczegóły w załącznikach.

Podczas spotkań zorganizowanych w Pucku i Tczewie będziemy dodatkowo konsultować projekt uchwały „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Konsultacje elektroniczne projektu powyższej uchwały odbędą się w terminie późniejszym.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pani Magdalena Witkowska tel. 58 32 68 897, emal: oraz Pani Tamara von Wiecka - Olszewska tel. 58 32 68 897, emal: - z zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. Pomorskie
Data wydarzenia: od 2016-08-11 do 2016-09-04
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Adres:

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. Pomorskie

Tel.:

58/32 68 897

Www:

http://www.pomorskie.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją