Przejdź do treści głównej

Zespoły międzypokoleniowe zaproszone do udziału w projekcie "Łączymy pokolenia"

autor(ka): Jerzy Kraus
2016-08-29, 15:37
archiwalne
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjny zaprasza zespoły międzypokoleniowe ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny do udziału w projekcie "Łączymy pokolenia". Projekt ma na celu diagnozę barier utrudniających współpracę międzypokoleniową, a następnie - wypracowanie dla nich rozwiązań, w postaci lokalnych projektów społecznych.

Podjęliśmy temat, gdyż to właśnie projektami międzypokoleniowymi najbardziej zainteresowani byli uczestnicy i uczestniczki "Akademii Liderów Trzeciego Wieku" w 2015 roku...W odpowiedzi na takie zainteresowanie - proszę bardzo: We wrześniu i w październiku 2016 r. zaprosimy Państwa na warsztaty międzypokoleniowe.

Kilka słów o "Łączymy pokolenia": Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu aktywnej obecności osób starszych w tworzeniu i funkcjonowaniu grup obywatelskich i organizacji pożytku publicznego.

Chcemy szczególnie wesprzeć zespoły międzypokoleniowe w nabyciu umiejętności współdziałania w proponowaniu inicjatyw służących seniorom w ich społecznościach lokalnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy: * Osoby angażujące się w działania na rzecz seniorów na terenie województw: śląskiego, małopolskiego o opolskiego, zainteresowane budowaniem i rozwijaniem współpracy międzypokoleniowej (seniorzy – młodzi)… * Działające w organizacjach i grupach nieformalnych skupiających osoby starsze i/lub działające na ich rzecz (np. stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, związki emerytów, związki wolontariuszy itp.).

Zapraszamy również osoby tworzące organizacje i grupy, które chciałyby rozszerzyć zakres działań o działania na rzecz seniorów i współpracę międzypokoleniową, tak aby móc wspólnie proponować nowe rozwiązania, służące wszystkim pokoleniom mieszkańców tworzących społeczności lokalne.

W sposób szczególny do współpracy zapraszamy członków/członkinie organizacji lub grup działających na rzecz seniorów z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich (do 20 tys. mieszkańców). Pierwszeństwo w rekrutacji mają zespoły międzypokoleniowe.

W ramach „Łączymy pokolenia” zapraszamy do udziału w:

  1. Jednodniowym warsztacie nazywania problemów i wypracowywania rozwiązań - stanowiącym bazę do opracowanie analizy potrzeb i zaproponowania dla ich zaspokojenia rozwiązań – w postaci przyszłych projektów;
  2. Dwudniowym warsztacie „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych” - dających niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów dofinansowanych z tzw. „grantów” lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
  3. W sesjach doradczych, podczas których zostaną opracowane koncepcje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
  4. Korzystaniu z bazy wiedzy – która będzie zawierać m.in. „Pigułki Wiedzy” – krótkie filmiki zawierające odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Na bieżące pytania i wątpliwości uczestników i uczestniczek projektu, dotyczące możliwości rozwijania ich organizacji, odpowiadać też będą eksperci.

O rekrutacji na poszczególne warsztaty będziemy informować na bieżąco, na ngo.pl oraz www.fundacjaaie.eu.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy już teraz do kontaktu z koordynator projektu: ; tel.: 511-551-439

Udział w warsztatach, szkoleniach i sesjach doradczych jest bezpłatny. Uczestnicy i Uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie zajęć.

Projekt obejmie swoim zasięgiem województwa: śląskie, małopolskie i opolskie.

Projekt „Łączymy pokolenia” realizowany jest w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Miejsce: woj, śląskie, małopolskie, opolskie, woj. woj, śląskie, małopolskie, opolskie
Data wydarzenia: od 2016-09-01 do 2016-10-31
Organizator:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Adres:

Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie

Tel.:

511 551 439

E-mail:

faie@fundacjaaie.eu

Www:

http://www.fundacjaaie.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • młodzież
  • pisanie projektów
  • seniorzy
  • wspieranie organizacji