Przejdź do treści głównej

Lubuskie. Rozpoczyna się nabór do Akademii Liderów Lokalnych

autor(ka): Katarzyna Jedynak
2016-09-01, 09:21
archiwalne
Akademia Liderów Lokalnych (ALL) – to forma edukacji, która ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu. Celem ALL jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności, mające ułatwić prowadzenie działań, projektów w środowiskach lokalnych.

ALL - składa się z 5 – dwudniowych warsztatów, 3 – sześciogodzinnych laboratoriów oraz indywidualnych konsultacji z osobą doświadczoną w coachingu. Warsztaty odbywać się będą w systemie 5 zjazdów weekendowych (piątek, sobota), poza Zieloną Górą i będą obejmować ok 75 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna =45 min). Czas trwania akademii: wrzesień – grudzień 2016r.

O wyborze uczestników do ALL decydować będzie powołana komisja rekrutacja, która oceni kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym, opisujących motywację przystąpienia do ALL, pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz dotychczasową działalność animacyjną.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 12 września 2016r.:

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,Al. Niepodległości 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (sekretariat pokój nr 10, pierwsze piętro);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem dokumenty do Akademii Liderów Lokalnych, (decyduje data stempla pocztowego).

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Jedynak , tel. (68)3231926

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl

Udział w ALL jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Www: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl http://www.es.lubuskie.pl 
Data wydarzenia: od 2016-09-01 do 2016-09-12
Organizator:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Adres:

Al. Niepodległości 36, Zielona Góra, woj. Lubuskie

Tel.:

(68)3231926

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • coaching
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • rozwój osobisty
  • rozwój zawodowy