Przejdź do treści głównej

Kołobrzeg. Zbliża się X Jubileuszowe Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO [patronat ngo.pl]

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2016-09-01, 14:40
archiwalne
Już niebawem odbędzie się w Kołobrzegu X Jubileuszowe Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, na które serdecznie zapraszają zachodniopomorskich pełnomocników Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownia Pozarządowa.

Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, jako platforma współpracy pomiędzy pełnomocnikami ds. współpracy z NGO z terenu województwa zachodniopomorskiego, na stałe wpisało się w kalendarz podejmowanych przez Samorząd Województwa działań na rzecz wciąż rozwijającego się trzeciego sektora. W tym roku obchodzimy również 5-lecie funkcjonowania Forum.

Spieszymy donieść, iż patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  1. Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  2. Pan Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania;
  3. ngo.pl – portal dla organizacji pozarządowych.

Program tegorocznej konferencji obejmuje dyskusję dotyczącą roli pełnomocników w realizowanej współpracy międzysektorowej, do której zaprosiliśmy m.in. Katarzynę Szlońską Sekretarz Gminy Czaplinek, Joannę Glezman Pełnomocniczkę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Andrzeja Kowalczysa Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Forum to również liczne warsztaty związane m.in. z tematyką obywatelską, inicjatywami lokalnymi czy wolontariatem. Będzie mowa o finansowych mechanizmach współpracy z NGO na przykładzie regrantingu, funduszu wkładów własnych, funduszy pożyczkowych w samorządach czy funduszy lokalnych oraz o nowy, wchodzącym w życie już 3 września br. rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji.

W naszym jubileuszu udział wezmą również krajowi eksperci Artur Gluziński doradca, specjalista ds. współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, Łukasz Waszak ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, trener i doradca z zakresu zarządzania organizacją, funduszy unijnych, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz Paweł Szczyrski Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podczas forum możliwe będzie również zapoznanie się z założeniami akcji Fundacji im. Stefana Batorego Masz Głos, Masz Wybór, którą na terenie m.in. Pomorza Zachodniego koordynuje Anna Graczyk Osowska ze Stowarzyszenia POLITES ze Szczecina oraz o realizowanym na terenie naszego województwa projekcie Fundacji ROEFS pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Rekrutacja trwa do 12 września! Serdecznie zapraszamy!


LOGO

Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2016-09-22 do 2016-09-23
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

mpieczynska@wzp.pl

Www:

http://www.wws.wzp.pl 

Organizator:

Pracownia Pozarządowa

Adres:

Dworcowa 2, 75-201 Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

94 340 35 23

Faks:

94 340 35 23

E-mail:

biuro@pracowniap.org.pl

Www:

http://www.pracowniap.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją