Przejdź do treści głównej

Gmina Konstancin-Jeziorna konsultuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): Patryk Siepsiak
2016-09-22, 08:58
archiwalne
Od 21 września do 7 października potrwają konsultacje Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu i zgłaszania swoich uwag.

Program jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę lokalnego samorządu z III sektorem. Projekt na 2017 rok (do pobrania poniżej) został stworzony na bazie obowiązującego dokumentu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez m.in. Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Uwagi na formularzu

Wszystkie zainteresowane podmioty - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i wzięcia udziału w konsultacjach. Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz (do pobrania poniżej):

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32, pokój nr 4),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Mamy na to czas do 7 października, do godz. 15.00.

Spotkanie z organizacjami

Projekt współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi zostanie także zaprezentowany na spotkaniu, które odbędzie się 3 października o godz. 17.30 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1. Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UMiG.

Projekt programu oraz formularz uwag dostępne są pod adresem: www.konstancinjeziorna.pl.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Gmina Konstancin-Jeziorna
Data wydarzenia: od 2016-09-22 do 2016-10-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją