Przejdź do treści głównej

Poznań. Studia podyplomowe: Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

autor(ka): Bożena Kanclerz
2016-10-12, 15:55
archiwalne
Rekrutacja trwa! Studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych – także licencjackich! 2 semestry na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu teraz tylko za 1600 zł za semestr.

Dlaczego warto?

Jeżeli chcesz:

 • założyć i profesjonalnie prowadzić fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywizacji Zawodowej czy inną organizację z obszaru ekonomii społecznej
 • kształcić się pod okiem wykwalifikowanej kadry z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją oraz pozyskiwania środków i funduszy na realizację interesujących projektów

TO WŁAŚNIE DLA CIEBIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE
Aktywizacja młodzieży- zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Rozwój organizacji pozarządowych w Polsce jest ogromną szansą na zwiększanie się liczby miejsc pracy oraz (samo)zatrudnienie absolwentów studiów wyższych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych teoretycznie i praktycznie zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe. Proponujemy studia podyplomowe, które poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Studia podyplomowe będą także szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania profesjonalnej pracy pedagogicznej, profilaktycznej, wychowawczej oraz edukacyjnej w instytucji. Nabyta podczas studiów podyplomowych wiedza i kompetencje, również w zakresie pracy z młodzieżą, pozwoli spojrzeć na organizację z nowej rozwojowej pespektywy!!!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według wzoru pobierz
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone
  dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia)
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia (3,5 cm x 4,5 cm).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Dokumenty należy wysłać na adres:
Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży
dr Bożena Kanclerz
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 511
50-568 Poznań z dopiskiem: Podyplomówka

Kierownik studiów: Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Z-ca kierownika studiów: dr Bożena Kanclerz
tel. 607 036 289
Obsługa administracyjna: dr Paulina Peret – Drążewska tel. 609 427 921 Adres e-mail:


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: ze strony internetowej
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89 bud. D , 60-568 Poznań , woj. Wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2016-10-12 do 2016-11-12
Organizator:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych

Adres:

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D , Poznań , woj. Wielkopolskie

Tel.:

607036289

E-mail:

projektywse@amu.edu.pl

Www:

http://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-podyplomowe 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • przedsiębiorczość
 • spółdzielnie socjalne
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • zarządzanie