Przejdź do treści głównej

Kielce: konsultacje programu współpracy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-10-13, 11:30
archiwalne
Prezydent Miasta Kielce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017. Konsultacje trwają do 27 października 2016 roku.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr LII/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Kielce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.

Konsultacje trwają od 13 do 27 października 2016 roku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

Pisemne stanowisko zawierające opinie i uwagi odnośnie konsultowanego aktu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, bezpośrednio do Biura ds. Organizacji Pozarządowych – Kielce, ul. Strycharska 6, p. 402, bądź drogą elektroniczną na adres: .

Szczegółowe informacje i niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Kielce
Data wydarzenia: od 2016-10-13 do 2016-10-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją