Przejdź do treści głównej

Rzeszów: konsultacje programu współpracy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-10-19, 12:07
archiwalne
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił przeprowadzenie konsultacji rocznego projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie opinii Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Rzeszowa w sprawie projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Forma konsultacji:

1. Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w formie pisemnej opinii, wyrażonej w trakcie posiedzenia.

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa odbędą się w formie formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów;

2. osobiście do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16;

3. drogą elektroniczną na adres: .

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa
Data wydarzenia: od 2016-10-19 do 2016-11-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją