Przejdź do treści głównej

Pomorskie konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2017

autor(ka): Jarosław Rutkowski
2016-10-24, 09:50
archiwalne
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” trwają do 4 listopada 2016 r.

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Propozycje uwag można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego formularza na adres e-mail: do 4 listopada 2016 r.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. projektu ww. programu dnia 8 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w Sali 299 J.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Miejsce: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku , ul. Okopowa 21/27 , 80-810 Gdańsk,
Data wydarzenia: od 2016-10-24 do 2016-11-04
Organizator:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Adres:

ul. Okopowa 21/27 , 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

58 30 77 227

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją