Przejdź do treści głównej

Poznań. Nowa baza kandydatów do komisji konkursowych - nabór

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-10-28, 15:44
archiwalne
Miasto Poznań tworzy bazę kandydatów gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które będą ubiegały się o dofinansowanie ze środków miejskich na 2017 rok. Kandydatury można zgłaszać do 10 listopada 2016 r.

Jest to baza tworzona od nowa, zatem osoby, które były zgłoszone do dotychczas powoływanych komisji konkursowych i chcą nadal pełnić funkcję członka komisji konkursowej muszą wysłać formularz zgłoszeniowy.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów pomocy społecznej czy ochrony środowiska po fachowców w zakresie kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniali oferty posługując się elektronicznym systemem Witkac.pl, po uprzednim przeszkoleniu.

Do bazy kandydatów rekomendować może daną osobę organizacja pozarządowa.

Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Choć praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, to z pewnością może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Poznaniu wydatkowe są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe. Wybranie najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów dla naszego miasta wspólnie staje się łatwiejsze.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest poniżej. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: . Kandydatury można przesyłać do 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2016-10-28 do 2016-11-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • konkursy interdyscyplinarne
  • współpraca z administracją