Przejdź do treści głównej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w 2017 roku

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-10-31, 15:32
archiwalne
Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2017 r. Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 2 listopada do 18 listopada 2016 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2017”, lub

b) elektronicznie (skan zgłoszenia) na adres: (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2017”).

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2016-11-02 do 2016-11-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • konkursy interdyscyplinarne
  • współpraca z administracją