Przejdź do treści głównej

Powstaje Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-12-28, 13:29
archiwalne
To informacja ważna dla wszystkich młodych ludzi w regionie – mogą wskazać swoich przedstawicieli do powstającego właśnie Forum Młodzieży Województwa Opolskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia 2017 r.

Forum będzie działać na terenie województwa, jego kadencja potrwa rok. Będzie miało charakter konsultacyjny i doradczy w zakresie wdrażania polityki młodzieżowej w regionie.

Jakie będą jego zadania? Przede wszystkim opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, a także narzędzi polityki młodzieżowej województwa opolskiego; rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

Marszałek Województwa Opolskiego powoła od piętnastu do trzydziestu członków Forum, z czego co najmniej połowę będą stanowić przedstawiciele młodzieżowych rad miast i gmin z regionu, poza tym w skład Forum mogą wejść przedstawiciele organizacji młodzieżowych i nieformalnych grup młodzieży, wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje i podmioty.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać organizacje młodzieżowe oraz prowadzące działalność na rzecz młodzieży na terenie województwa, a także nieformalne grupy młodzieży, składające się z minimum 10 młodych ludzi, zamieszkałych w województwie opolskim.

Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów i 2 zastępców na członków Forum – są na to dwa tygodnie, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.opolskie.pl - 28 grudnia 2016 r.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Data wydarzenia: od 2016-12-28 do 2017-01-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja obywatelska
  • młodzież
  • współpraca z administracją