Przejdź do treści głównej

Zgłoś swojego kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

autor(ka): Michał Pielechowski
2017-01-26, 11:03
archiwalne
Znasz kogoś, kto prężnie działa społecznie? A może uważasz, że jakaś organizacja robi dużo dobrego dla gdańszczan? Widzisz potencjał w młodym człowieku, który angażuje się w działania na rzecz potrzebujących? Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego! Nagroda przyznawana jest organizacjom pozarządowym, darczyńcom i społecznikom. Został już tylko tydzień! Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lutego!

Kto może zgłaszać nominacje Z wnioskiem o przyznanie w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska, do ukończenia przez nich 20 roku życia włącznie.

Kto może być nominowany
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
• ma siedzibę i działa na terenie Gdańska, • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
• zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska, • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, przyznawane jest osobie fizycznej, do ukończenia przez nią 20 roku życia włącznie, która:
• zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska, • przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Jak składać wnioski Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać w formie elektronicznej na adres: (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul.Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2017 roku do godz. 17:00 (wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 1 lutego 2017 roku, do godz. 17:00).

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

.Co ważne Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat. Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę, jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego
Data wydarzenia: od 2017-01-26 do 2017-02-01
Organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego

Adres:

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk , woj. Pomorskie

Tel.:

58 323 67 29

E-mail:

ngo-info@gdansk.gda.pl

Www:

http://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • społecznicy
  • wolontariusze
  • wspólnoty i społeczności lokalne