Przejdź do treści głównej

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga zmian – petycja ISP

autor(ka): Instytut Spraw Publicznych
2017-01-31, 16:04
archiwalne
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga zmian – do 28 lutego ISP zbiera podpisy w tej sprawie pod petycją do Ministra Sprawiedliwości.

Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych (goo.gl/zjfnbB), obowiązujący w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej jest nieskuteczny i nieużyteczny. Nie jest też powszechny – uprawnionych do korzystania z jego usług jest zaledwie 1/3 dorosłych Polaków, a wiele osób potrzebujących pomocy jest jej pozbawionych.

Dlatego Instytut Spraw Publicznych postuluje wprowadzenie do Ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej zmian, które przyczynią się do zwiększenia dostępności, skuteczności i efektywności nieodpłatnej pomocy prawnej, a także przyczynią się do realizacji działań w zakresie edukacji prawnej.

W tym celu przygotowaliśmy petycję do ministra sprawiedliwości, w której piszemy, jak należy zreformować obowiązujący w Polsce system bezpłatnej pomocy prawnej.

Nasze postulaty to:

– poszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 Ustawy),

– zniesienie ograniczeń zakresu przedmiotowego (dziedzin prawa) udzielanej pomocy prawnej (art. 3 ust. 2),

– poszerzenie zakresu form pomocy prawnej, o których mowa w art. 3. ust. 1 Ustawy,

– oddzielnie informacji i porad prawnych i uczynienie z informacji prawnej usługi dostępnej powszechnie,

– ujednolicenie zasad dostępu do prowadzenia punktów pomocy prawnej dla korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych,

– uwzględnienie w dotacjach przyznawanych na prowadzenie punktów pomocy prawnej kosztów pośrednich oraz kosztów działań związanych z informacją o działalności punktów i weryfikowaniem jakości świadczonej pomocy,

– określenie podstawowych mechanizmów weryfikacji jakości świadczonej pomocy,

– określenie zadań z zakresu edukacji prawnej i sposobów ich realizacji i finansowania.

Petycję można podpisywać do 28 lutego w imieniu własnym lub organizacji pod linkiem: http://www.obywateliprawo.pl/16/petycja.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych
Data wydarzenia: od 2017-01-31 do 2017-02-28
Organizator:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Adres:

Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 556 42 60

Faks:

22 556 42 62

E-mail:

isp@isp.org.pl

Www:

http://www.isp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • inicjatywy oddolne
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie