Przejdź do treści głównej

Kraków. Nabór do prac w komisji Bractwa Filantropii

autor(ka): Sylwia Drożdż
2017-02-02, 09:29
archiwalne
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2016”. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatury należy składać do 24 lutego 2017 r.

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2016” w następujących kategoriach:

 • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
 • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 24 lutego 2017 r. w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 106.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydata,
 2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
 3. krótką charakterystykę kandydata,
 4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca
 5. z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
 6. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
 7. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
 8. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
 9. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04, e-mail:


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuro MOWIS
Data wydarzenia: od 2017-02-02 do 2017-02-25
Organizator:

Urząd Miasta Krakowa - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Adres:

os. Centrum C10, 31-931 Kraków, woj. Małopolskie

Tel.:

12 616 78 00

Faks:

12 616 78 13

E-mail:

ms.umk@um.krakow.pl

Www:

http://ngo.krakow.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • CSR odpowiedzialny biznes
 • dobroczynność, filantropia
 • działalność charytatywna
 • społecznicy