Przejdź do treści głównej

Program Polska Wschodnia: Nabór miejsc przyjaznych rowerzystom

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-02-13, 22:06
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Do końca lutego 2017 r. trwa nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" (MPR) na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Wyłonione obiekty znajdą się w gronie miejsc polecanych rowerzystom podróżującym unikalnym szlakiem rowerowym w Polsce Wschodniej.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo". Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);

d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;

e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1d i nr 2a do Regulaminu współpracy - do pobrania poniżej) do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także w przypadku województwa:

Termin rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2017 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru: 28 lutego 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a "Regulamin współpracy");
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy". Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na poniższy adres mailowy Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:

Województwo Warmińsko-Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk - tel. kontaktowy 89 521 69 00
Agnieszka Klucznik-Edriouch - tel. kontaktowy 89 521 69 13
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:

Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Bożena Pogorzelska - tel. kontaktowy 85 665 44 85
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:

Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Kinga Aleksandrowicz Kostępska - tel. kontaktowy 17 747 66 16
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:

Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialna za nabór:
Anna Chałacińska - tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Strzelecka - tel. kontaktowy 41 361 80 57 Anna Drzewiecka - tel. kontaktowy 41 361 80 57
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail;

Załączniki:
1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Instrukcja do formularza zgłoszenia


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Wschodniego Szlaku Rowerowym Green Velo
Miejsce: Polska Wschodnia
Data wydarzenia: od 2017-02-01 do 2017-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • rowery
  • rozwój lokalny
  • sport, wypoczynek
  • turystyka, podróże
  • wspólnoty i społeczności lokalne