Przejdź do treści głównej

Bezzwrotne dotacje na założenie firmy - Dolny Śląsk

autor(ka): Marzena Okińczyc
2017-02-09, 10:10
Wrocławska NGO udziela bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej dla pozostających bez zatrudnienia mieszkańców powyżej 30 roku życia wybranych powiatów woj.dolnośląskiego.

Jesteśmy wrocławska organizacją pozarządową, od 2003 r. działająca m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej, kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszym nowym projektem, w ramach którego zakwalifikowany uczestnik może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości ok 33.000zł na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu każdy uczestnik przejdzie ścieżkę szkoleniowo-doradczą (przed założeniem własnej firmy), aby uzyskać wiedzę z zakresu prowadzenia własnego biznesu.

Priorytetowo do projektu będziemy przyjmować pozostające bez zatrudnienia osoby zamieszkujące tereny wiejskie, kobiety i osoby niepełnosprawne. Chcielibyśmy zainteresować naszym projektem wszystkie podmioty działające na rzecz w.w. grup oraz poprosić o rozpowszechnienie tej informacji na terenie działalności Państwa organizacji, wśród środowisk i mieszkańców na rzecz których prowadzicie Państwo swoje działania.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje nt projektu.

Wszelkich informacji chętnie udzielimy także telefonicznie: 500 520 027.

Zapraszamy również na stronę internetowa projektu: www.szansa.euro-concret.pl, na naszą stronę internetowa www.euro-concret.pl oraz na nasz profil na Facebooku.

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!!!

DLA KOGO:

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
 • zamieszkujące w jednym z następujących lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego.
 • nieposiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
 • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 22,000 tys. złotych na firmę dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy (łącznie 11 852,76zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Cel Projektu : zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 39 osób z gr.docelowej na obszarze 10 powiatów objętych projektem w okresie od 01.2017 do 08.2018.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017r.– sierpień 2018r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 20.02.2017 - 23.03.2017

SZCZEGÓŁY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www.szansa.euro-concret.pl

Już teraz można zadawać nam pytania

Tel. 500 520 027

e-mail:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Data wydarzenia: od 2017-04-03 do 2017-07-16
Organizator:

Stowarzyszenie Euro-Concret

Adres:

Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław, woj. DS

Tel.:

500520027

Faks:

71 341 05 19

E-mail:

stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Www:

http://www.szansa.euro-concret.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • bezrobotni
 • ekonomia, rynek pracy
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rozwój zawodowy