Przejdź do treści głównej

Bezzwrotne dotacje na założenie firmy - Dolny Śląsk

autor(ka): Marzena Okińczyc
2017-02-09, 10:10
archiwalne
Wrocławska NGO udziela bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej dla pozostających bez zatrudnienia mieszkańców powyżej 30 roku życia wybranych powiatów woj.dolnośląskiego.

Jesteśmy wrocławska organizacją pozarządową, od 2003 r. działająca m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej, kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszym nowym projektem, w ramach którego zakwalifikowany uczestnik może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości ok 33.000zł na założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu każdy uczestnik przejdzie ścieżkę szkoleniowo-doradczą (przed założeniem własnej firmy), aby uzyskać wiedzę z zakresu prowadzenia własnego biznesu.

Priorytetowo do projektu będziemy przyjmować pozostające bez zatrudnienia osoby zamieszkujące tereny wiejskie, kobiety i osoby niepełnosprawne. Chcielibyśmy zainteresować naszym projektem wszystkie podmioty działające na rzecz w.w. grup oraz poprosić o rozpowszechnienie tej informacji na terenie działalności Państwa organizacji, wśród środowisk i mieszkańców na rzecz których prowadzicie Państwo swoje działania.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje nt projektu.

Wszelkich informacji chętnie udzielimy także telefonicznie: 500 520 027.

Zapraszamy również na stronę internetowa projektu: www.szansa.euro-concret.pl, na naszą stronę internetowa www.euro-concret.pl oraz na nasz profil na Facebooku.

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!!!

DLA KOGO:

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
 • zamieszkujące w jednym z następujących lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego.
 • nieposiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
 • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 22,000 tys. złotych na firmę dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy (łącznie 11 852,76zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Cel Projektu : zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 39 osób z gr.docelowej na obszarze 10 powiatów objętych projektem w okresie od 01.2017 do 08.2018.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017r.– sierpień 2018r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 20.02.2017 - 23.03.2017

SZCZEGÓŁY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www.szansa.euro-concret.pl

Już teraz można zadawać nam pytania

Tel. 500 520 027

e-mail:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Data wydarzenia: od 2017-04-03 do 2017-07-16
Organizator:

Stowarzyszenie Euro-Concret

Adres:

Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław, woj. DS

Tel.:

500520027

Faks:

71 341 05 19

E-mail:

stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Www:

http://www.szansa.euro-concret.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • ekonomia, rynek pracy
 • młodzież
 • osoby bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rozwój zawodowy