Przejdź do treści głównej

Rozpoczęcie prac nad programem współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO na 2018 rok

archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/616726
W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" zapraszamy do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kancelaria Ogólna Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław

lub elektronicznie na adres:

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie uchwałą nr IX/134/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz uchwałą Zarządu WD w sprawie skierowania do konsultacji i zaopiniowania projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2017-02-15 do 2017-03-10
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Adres:

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, woj. DS

E-mail:

umwd@dolnyslask.pl

Www:

http://www.umwd.dolnyslask.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją