Przejdź do treści głównej

II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych!

autor(ka): Agnieszka Ćwiklińska
2017-02-16, 13:27
archiwalne
Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w II Bydgoskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 9 marca w godz. 10.00 – 14.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

Spotkanie jest bezpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw obywatelskich, wolontariuszy, jak również osób, które chcą rozpocząć swoją działalność w sektorze NGO.

Konferencja stanowi niepowtarzalną okazję do integracji przedstawicieli sektora pozarządowego w Bydgoszczy, samorządu terytorialnego oraz specjalistów z wielu dziedzin. Mamy nadzieję, że będzie to, już po raz drugi w Bydgoszczy interesujące forum prezentacji współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami działającymi w III sektorze oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami. Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w roku 2016 cieszyło się wielkim zainteresowaniem przedstawicieli sektora obywatelskiego.

Podczas konferencji będzie można uzyskać wiedzę m.in. w zakresie współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy III kadencji podsumuje swoją aktywność, a także odbędą się trzy warsztaty tematyczne:

• „Skuteczna komunikacja działań społecznych” (Jak ciekawie opowiadać o tym, czym zajmuje się organizacja pozarządowa? Wybór celu komunikacji; uwzględnienie odbiorców; język, jakiego używamy; schemat budowy dobrej informacji i recepta na dobry tytuł, komunikacja w internecie). Prowadząca: Dorota Setniewska - specjalistka ds. promocji i komunikacji, obecnie w Stowarzyszeniu Klon/Jawor w Warszawie. Od kilkunastu lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie komunikacji i public relations.

•„Kobiety w ekonomii społecznej” (panel dyskusyjny połączony z prezentacją dobrych praktyk). Prowadząca: Małgorzata Jankowska - doradca kluczowy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do panelu/dyskusji zaproszone zostały kobiety prowadzące przedsiębiorstwa społeczne.

•„Rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej wyzwaniem dla NGO na dziś i na jutro” (W jaki sposób szukać stałych partnerów do realizacji działań i osiągania zakładanych przez siebie celów? Jak przełamywać stereotypy i budować długofalowe strategie współpracy NGO z JST i BIZNESEM tak, by "wszyscy byli zadowoleni", a najbardziej nasi mieszkańcy?) Prowadzący: Marek Olechnowicz - od ponad 20 lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia "Podaj Rękę", fundator Akademii Trzeciego Sektora, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, członek wielu RDPP, w tym krajowej RDPP oraz innych ciał doradczych, konsultacyjnych i międzysektorowych.

W związku z zakończeniem III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego II Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie również spotkaniem wyborczym, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych wybiorą swoich przedstawicieli na trzyletnią IV kadencję na lata 2017 – 2020.

W trakcie spotkania będzie też czas na integrację, wymianę doświadczeń oraz kontaktów podczas słodkiego poczęstunku.

Szczegółowy program Forum dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/forum

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza do dnia 3 marca 2017 r.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: , tel. 52 58 59 237


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Urząd Miasta Bydgoszcz)
Miejsce: Urząd Miasta Bydgoszcz, sala sesyjna, ratusz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Data wydarzenia: 2017-03-09
Organizator:

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Urząd Miasta Bydgoszcz)

Adres:

Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

(52) 50 59 273

E-mail:

ngo@um.bydgoszcz.pl

Www:

http://www.bydgoszcz.pl/ngo 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • ekonomia społeczna
  • grupy nieformalne
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • wolontariusze
  • współpraca z administracją