Przejdź do treści głównej

Bydgoszcz. Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

autor(ka): Karolina Jaruszewska
2017-02-17, 12:53
archiwalne
Rozpoczął się nabór kandydatek i kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Laureat konkursu z Bydgoszczy weźmie udział konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Może w najbliższym otoczeniu jest ktoś, kogo warto docenić! Zgłoszenia można przesyłać do 6 marca 2017 r.

Nagradzamy wolontariuszy!

Młody, otwarty, pomocny, dokonujący rzeczy zwyczajnych-niezwyczajnych na co dzień.

Wspólnie promujmy ideę wolontariatu! W tym roku będziemy obchodzić już XVII miejską galę Konkursu.

Konkurs zapoczątkowała Joanna Fabisiak, prezes warszawskiej Fundacji „ŚWIAT NA TAK”. Ustrój Warszawy zakłada funkcjonowanie ośmiu dzielnic-gmin, stąd nazwa „OŚMIU WSPANIAŁYCH”. Konkurs realizowany jest w wielu samorządach na terenie całego kraju a zakończony jest galą ogólnopolską, gdzie wyróżnieni zostają najlepsi polscy wolontariusze. Inspiracją do zorganizowania Konkursu był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – nawiązuje do założeń Konkursu.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych" ma na celu promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

Koncepcja Konkursu jest prosta. Miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Eliminacje ogólnopolskie Konkursu, z udziałem reprezentanta bydgoskiego odbędą się 6–7 kwietnia w Warszawie, a finał ogólnopolski Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w tym roku zaplanowano 16-18 czerwca w Gdańsku.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

- I etap – na szczeblu lokalnym oraz

- II etap – na szczeblu ogólnopolskim.

Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:

- 10-13 lat /szkoła podstawowa/ - zwana dalej „Ósemeczką”

- 14-19 lat /szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/ - zwana dalej „Ósemką”.

Warunki zgłoszenia grupowego:

– mogą być w obu kategoriach wiekowych,

– zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym,

– zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności,

– grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

Na propozycje kandydatur/grup wolontariuszy zasługujących na wyróżnienie, czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2016 roku do godz. 15.30 w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, budynek C, pokój 319 (UWAGA! decyduje data wpływu, a nie data nadania) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2017”. Karty uczestnictwa należy również wysłać e-mailem w pliku edytowalnym WORD na adres:

Zakwalifikowane do następnego etapu osoby zostaną powiadomione o terminie i miejscu spotkania, na którym zaprezentują swoje osiągnięcia. Jury po wysłuchaniu kandydatów wyłoni zwycięzców Konkursu.

Przy ocenie kandydatur przez jury konkursu będą brane pod uwagę kryteria m.in. konsekwencja w realizacji podjętych prac, minimum 1 rok pracy wolontariackiej, umiejętność współpracy z innymi, empatia, podejmowanie różnych działań wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

Pełen regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy ( zgłoszenie indywidualne, zgłoszenie grupowe do pobrania na których należy zgłaszać kandydatury do pobrania na stronie http://www.bydgoszcz.pl/miasto/pozarzadowa-bydgoszcz/wolontariat/

Więcej informacji pod nr telefonu 52 585 94 45.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Strona internetowa
Miejsce: Bydgoszcz
Data wydarzenia: od 2017-02-17 do 2017-03-06
Organizator:

Urząd Miasta Bydgoszcz

Adres:

Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. KP

Tel.:

52 585 89 13

Faks:

52 585 86 23

E-mail:

urzad@um.bydgoszcz.pl

Www:

http://www.bydgoszcz.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • wolontariat
  • wolontariusze