Przejdź do treści głównej

Załóż z nami działalność gospodarczą na Mazowszu

autor(ka): http://www.owes.warszawa.pl/#aktualnosci
2017-02-17, 15:25
archiwalne
Załóż z nami działalność gospodarczą, spółdzielnię socjalną osób fizycznych/prawnych. Pomożemy Ci to zrobić – damy Ci wsparcie finansowe i doradcze! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS ogłasza, nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nabór: od 20 lutego do 13 marca 2017 r.

Dla kogo?

 • instytucji samorządowych i ich jednostek np. Gminy, GOPS, ZAZ, WTZ, CIS, KIS,
 • istniejących przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych,
 • organizacji pozarządowych,
 • osób indywidualnych (min. grupa 3 osobowa).

z terenu powiatów: warszawki zachodni, żyrardowski, grójecki, pruszkowski, sochaczewski.

Na co ?

Stworzenie i utrzymanie miejsca pracy dla:

 • osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

Kluczowe korzyści:

Dla Gmin: możliwość zlecania usług w trybie „z wolnej ręki”, zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie gminy, zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych realizowanych lokalnie, aktywizacja mieszkańców w obszarze przedsiębiorczości,

Dla NGO: stabilność finansowa, posiadanie płatnego personelu, zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej,

Dla osoby indywidualnej – samodzielne miejsce pracy.

Kiedy?

Nabór będzie prowadzony w terminie: od 20.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

Jak?

Jesteś osobą/podmiotem zainteresowanym otrzymaniem wsparcia zapoznaj się z:

 • Regulaminem świadczenia usług OWES,
 • formularzem rekrutacji wstępnej dla osoby fizycznej lub/ dla osoby prawnej.

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w załączeniu oraz dostępne są na stronie: http://www.owes.warszawa.pl/#aktualnosci

Wypełnij i prześlij w wersji elektronicznej formularz wstępnej rekrutacji (wybierz odpowiedni formularz– osoba fizyczna/osoba prawna) na adres mailowy:

Kryteria oceny

Oceny formularzy rekrutacji wstępnej dokona kadra OWES (animator i doradca) w oparciu o poniższe kryteria :

 • Wykonalność przedsięwzięcia – posiadane zasoby (organizacyjne, lokalowe, osobowe, partnerzy) możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej;
 • Kompletność - całościowość opisu przedsięwzięcia (opis usługi jej wyjątkowość, jakość);
 • Wymiar społeczny (planowane działania na rzecz lokalnego środowiska);
 • Racjonalność - planowana działalność ekonomiczna (dochodowość pomysłu, niezbędność finansowa zakupów towarów i usług);
 • Operatywność – przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń;

O wynikach poinformujemy mailowo dnia 29 marca 2017 r.

W przypadku pytań kontakt: Stanisława Retmaniak: , Barbara Pędzich Ciach: , telefonu 22 624 02 80 wew. 18, kom. 502 668 161.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. na lata 2014-2020.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie BORIS
Miejsce: woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-02-20 do 2017-03-13
Organizator:

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Adres:

Warecka 4/6, 00-040 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 624 02 80

E-mail:

boris@boris.org.pl

Www:

http://www.boris.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

 • A gdzie jest powiat miński? ~Krzysztof Korzempa 20.02.2017, 09:05 Mińskiego nigdy nie ma nigdzie bo to trzeci świat :-) Jedynie FRSO dostrzega, że istnieją takie gminy jak Sulejówek albo Halinów. Dla większości projektów (także unijnych) planowanych i koordynowanych w Warszawie nasze gminy są niewidzialne i nieuprawnione. Nie istnieją. Zasada ta dotyczy udziału w projektach np. doradczych, ale także możliwości samodzielnego starania się o dotacje przez organizacje tych okolic. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • organizacje - przedsiębiorcy
 • osoby bezrobotne
 • przedsiębiorczość
 • rozwój zawodowy
 • spółdzielnie socjalne
 • wspieranie przedsiębiorczości