Przejdź do treści głównej

MON: konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-21, 10:29
archiwalne
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do konsultacji projektu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017-2018”. Uwagi można przesyłać do 6 marca 2017 r.

Konsultacje społeczne projektu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017-2018”.

W wykonaniu art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w Ministerstwie Obrony Narodowej powstał projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017-2018”.

Zgodnie z zapisami przytoczonej wyżej ustawy, projekt ten (zamieszczony poniżej) podlega konsultacjom społecznym, do których niniejszym zapraszamy zainteresowanych partnerów społecznych.

Uwagi można zgłaszać na piśmie, do 6 marca 2017 r., do godz. 15.30, w siedzibie urzędu (Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa), na numer faksu nr 261 874 789 lub adres email: .


Data wydarzenia: od 2017-02-21 do 2017-03-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją