Przejdź do treści głównej

Zgłoś kandydaturę do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016

autor(ka): Sylwia Drożdż
2017-02-28, 13:01
archiwalne
Filantrop Krakowa A.D.2016
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przyjmuje kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016. Ludzi o wielkim sercu oraz firmy zaangażowane w działania filantropijne można zgłaszać od 1 do 31 marca br.

Do 31 marca 2017 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 r. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca br. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych.

DO POBRANIA:


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuro MOWIS
Miejsce: Kraków
Data wydarzenia: od 2017-03-01 do 2017-03-31
Organizator:

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK

Adres:

os. Centrum C10, 31-931 Kraków, woj. Małopolskie

Tel.:

12 616 78 00

Faks:

12 616 78 13

E-mail:

ms.umk@um.krakow.pl

Www:

http://ngo.krakow.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • dobroczynność, filantropia
  • działalność charytatywna