Przejdź do treści głównej

Wrocław. Kurs "Podstawy VBA i formularze"

autor(ka): Anna Kwiat
2017-03-09, 08:42
płatne
Cognity Szkolenia zaprasza na Kurs Podstawy VBA i formularze, który odbędzie się w dniach 27-29 marca 2017 we Wrocławiu. Szkolenie jest dla osób, które: znają program Microsoft Excel na poziomie średnio zaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia i kodowania algorytmów oraz tworzenia formularzy, chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

- nagrywać i modyfikować nagrane makropolecenia,
- czytać i rozumieć prosty kod napisany w języku VBA,
- tworzyć podstawowe pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel,
- wykorzystać podstawowe formanty,
- tworzyć różne typy formularzy, - używać kilku rodzajów zdarzeń formularza.

Program szkolenia Podstawy VBA i formularze:

1. Makropolecenia

- rejestrowanie,
- uruchamianie,
- bezpieczeństwo, - edycja.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA

- budowa okna edytora VBA - paski narzędzi,
- znaczenie kolorów w kodzie,
- archiwizacja i przenoszenie kodu, - najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania

- procedury i funkcje,
- operatory,
- porównania,
- logiczne,
- łączenia,
- operatory arytmetyczne,
- typy danych VBA (zmienne i stałe),
- liczbowe,
- tekstowe,
- logiczne,
- daty i czasu, - ogólne.

4. Przetwarzanie tekstów

- łączenie ciągów znaków,
- funkcje pobierające określony fragment tekstu, - funkcje zmieniające wielkość znaków,d. zagnieżdżanie funkcji.

5. Instrukcje warunkowe i pętle

- uruchamianie krokowe,
- instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
- instrukcja wyboru Select Case,
- pętla For ... Next,
- pętla For Each ... In ... Next,
- pętla Do ... Loop, -wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

6. VBA a skoroszyt Excel

- obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
- klasy i kolekcje,
- hierarchia obiektów w MS Excel,
- odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
- operacje na wpisach aktywnej komórki, - odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy.

7. Podstawowe kontrolki

- etykieta,
- pole tekstowe,
- kombi,
- lista,
- jednokrotne pole wyboru,
- wielokrotne pole wyboru,
- ramka,
- przycisk - rodzaje, -inne (wykorzystanie formantów niedostępnych w aplikacji Microsoft Excel).

8. Zdarzenia formularza

- activate oraz deactivate,
- initialize,
- click,
- keydown, keypress, keyup i różnice pomiędzy tymi zdarzeniami, -inne.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu

- formularz dodawania, aktualizacji, kasowania, filtrowania i odczytywania danych,
- walidacja danych (sprawdzanie poprawności danych),
- ankieta personalna (w której można dodawać np. zdjęcia), - formularz zarządzający arkuszami, - kopiowanie danych z oraz do określonego miejsca przy pomocy formularza.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Wrocław, Rynek 35, 50-102 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2017-03-27 do 2017-03-29
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. malopolskie

Tel.:

+48 12 421 87 54

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie