Przejdź do treści głównej

Wybory do II kadencji Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

autor(ka): Renata Pędziwiater
2017-03-15, 13:05
archiwalne
Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie do 5 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 5 kwietnia 2017 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenia kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały, a także imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikiem nr 3 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

Wszelkie pytania kierować proszę do: Pani Renaty Pędziwiater, tel. 71 770 40 78, e-mail: . Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: .


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
Miejsce: woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2017-03-15 do 2017-04-05
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Adres:

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 776 90 53

E-mail:

umwd@dolnyslask.pl

Www:

http://www.umwd.dolnyslask.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partnerstwo
  • współpraca z administracją