Przejdź do treści głównej

Konkurs: Rady Seniorów na Warmii i Mazurach

autor(ka): Magdalena Chojnacka
2017-03-16, 09:42
archiwalne
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat realizuje systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Proces tworzenia i rozwoju rad seniorów wynika z zapisów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu 2.5. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 3 kwietnia 2017 r.

Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów.

W celu wdrożenia ww. zapisów Federacja FOSa opracowała i realizuje projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach oraz wsparcie w rozwoju, funkcjonowaniu rad już istniejących, a także nowopowstających.

Wsparcie w powstaniu rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele władz gminnych, lokalnych środowisk seniorskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z listem intencyjnym oraz formularzem zgłoszeniowym.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 03 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00, na adres mailowy: lub .


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Federacja FOSa
Miejsce: Federacja Organizacji Socjalnych Woj. Warmińsko- Mazurskiego FOSa, Kotańskiego Marka, 10-166 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Data wydarzenia: od 2017-03-15 do 2017-04-03
Organizator:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa"

Adres:

Marka Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn, woj. Warmińsko- Mazurskie

Tel.:

89 523 60 92

Faks:

89 523 60 92

E-mail:

biuro@federacjafosa.pl

Www:

http://www.federacjafosa.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja społeczna
  • seniorzy
  • współpraca z administracją