Przejdź do treści głównej

Białystok. Szkoła Mediacji Rodzinnych - 14. edycja

autor(ka): Marcin Szargiej
2017-03-20, 08:43
płatne
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Szkoła Mediacji Rodzinnych (14. edycja). Adresatami szkolenia są pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, prawnicy, pracownicy sądów. Udział w zajęciach jest odpłatny. Realizacja zajęć planowana jest od 22 kwietnia 2017 w Białymstoku.

SZKOŁA MEDIACJI RODZINNYCH (60 godzin)

wg standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

- 14. edycja (Białystok): 22-23.04.2017, 06-07.05.2017, 20-21.05.2017.

Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.

Liczba godzin: 60 godzin (6 dni po 10 godzin).

Miejsce: Białystok (lub do uzgodnienia).

Koszt: 1300 złotych + VAT.

Program szkolenia:

1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych – 2 godziny.

2. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego (ćwiczenia praktyczne) – 6 godzin.

3. Komunikacja w mediacji oraz wpływ emocji stron konfliktu i mediatora na postępowanie mediacyjne (ćwiczenia praktyczne) – 4 godzin.

4. Trening umiejętności mediacyjnych oraz symulacje w oparciu o model mediacji klasycznych (wg standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji) – 40 godzin.

5. Mediacje rodzinne a systemowa terapia rodzin, specyfika konfliktów rodzinnych, genogram jako mapa rodziny – 4 godzin.

6. Konstruowanie ugód w sporach rodzinnych oraz planów wychowawczych (ćwiczenia praktyczne) – 4godziny.

Kształcenie mediatorów obejmuje 80 godzin zajęć w systemie ENMA (Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji):

- Szkoła Mediacji lub Szkoła Mediacji Rodzinnych lub Szkoła Mediacji Szkolnych (60 godzin);

- Warsztat nt. konstruowania ugód (20 godzin).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla mediatorów, umożliwiający ubieganie się o wpis na listę mediatorów prowadzone przez Sądy Okręgowe w Polsce.

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny opisany w „standardach szkolenia mediatorów” Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591).

Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w:

- Kodeksie Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296) oraz w Ustawie z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015r. poz. 1595);

- Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015r. poz. 716);

- Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591);

- §23 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. poz. 532).

Zgłoszenia: Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315 Zapraszamy na strony internetowe: www.mediacje.org, www.mediacja.bialystok.pl

Marcin Szargiej Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Stowarzyszenie Mediatorów Polskich - Podlaski Oddział Regionalny, ul.Antoniukowska 62 lokal 1, 15-845 Białystok, woj. Podlaskie
Data wydarzenia: od 2017-04-22 do 2017-05-21
Organizator:

Stowarzyszenie Mediatorów Polskich - Podlaski Oddział Regionalny

Adres:

ul.Antoniukowska 62 lokal 1, 15-845 Białystok, woj. Podlaskie

Tel.:

+48 792518315

E-mail:

mszargiej@mediacje.pl

Www:

http://www.mediacje.org  http://www.mediacja.bialystok.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja i wychowanie
  • integracja społeczna
  • rodziny