Przejdź do treści głównej

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

autor(ka): Monika Jung
2017-04-19, 14:48
archiwalne
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, jako Lider Projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zaprasza do udziału w projekcie. Projekt realizowany jest na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli trzech rodzajów instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego:

a) organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

b) organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

c) jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik)

Oferta projektu obejmuje bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi). Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie - Lider Projektu
 • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - Partner Krajowy
 • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
 • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
 • Asociación Intercultural Europea - Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu prowadzony jest od dnia 13.03.2017r. do dnia 21.04.2017r. TERMIN NABORU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz załącznikami do Regulaminu. W załączeniu wymagane dokumenty.


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
Miejsce: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2017-03-20 do 2018-06-30
Organizator:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Adres:

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. Lubelskie

Tel.:

81 710 46 41

Faks:

81 746 13 24

E-mail:

monika.jung@oic.lublin.pl

Www:

http://www.oic.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • edukacja
 • kształcenie ustawiczne
 • polityka społeczna
 • rynek pracy