Przejdź do treści głównej

Nabór pomysłów na biznes społeczny - woj. lubelskie

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-03-20, 10:21
archiwalne
Chcesz utworzyć organizację pozarządową z działalnością gospodarczą? Interesuje Cię utworzenie spółdzielni socjalnej? A może po prostu masz pomysł na biznes społeczny? Zdobądź nawet 120.000 zł bezzwrotnej dotacji na realizację swojego pomysłu. Stowarzyszenie „Modrzew” prowadzi nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego. Termin zgłaszania pomysłów: 31 marca 2017 r.

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:

- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego

- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje

B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.

(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

C. Finansowe wsparcie pomostowe

(3 m-ce x 850 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)

D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY.

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):

  • podmioty ekonomii społecznej
  • przedsiębiorstwa społeczne
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Ul. Racławicka 38-44, lok 307

21-040 Świdnik

poniedziałek – piątek

w godzinach 9.00-15.00

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- do 31 marca 2017 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat naboru, wzoru niezbędnych dokumentów na stronie Stowarzyszenia Modrzew www.modrzew.org


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: Stowarszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew
Data wydarzenia: od 2017-03-20 do 2017-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia
  • ekonomia, rynek pracy
  • innowacje
  • przedsiębiorczość