Przejdź do treści głównej

Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej!

autor(ka): Paulina Krasodomska
2017-03-20, 14:17
archiwalne
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła XIV już edycję konkursu „Godni Naśladowania”, a to oznacza kolejną szansę na wyłonienie Produktu Ekonomii Społecznej Godnego Naśladowania. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia.

W ramach kategorii VII Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania do konkursu zgłosić można produkt, wyrób lub usługę przedsiębiorstwa społecznego lub zakończoną (zrealizowaną) inicjatywę podmiotu ekonomii społecznej związaną z ekonomią społeczną.

Konkurs adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe, jak też sami twórcy z własnej inicjatywy.

Zwycięzcę wyłoni Kapituła Kategorii, który otrzyma:

  • statuetkę „Godni Naśladowania”
  • możliwość promowania swojego produktu jako „Produkt Godny Naśladowania”
  • filmowy materiał promocyjny o produkcie (ok. 10 min.)
  • promocję na stronie Targes.pl
  • materiał promocyjny w piśmie Pozarządowiec

Zgłoszenie musi być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.ropwwm.org.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dorocznej Gali Konkursu „Godni Naśladowania”, która się odbędzie 14. czerwca 2017 w Olsztynie.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i upowszechniania informacji o konkursie wśród organizacji i instytucji w regionie.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: http://www.ropwwm.org.pl/
Miejsce: Olsztyn , woj. warmińsko-mazurskie
Data wydarzenia: od 2017-03-20 do 2017-04-28
Organizator:

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsk-Mazurskiego

Adres:

Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

89 523 73 45

Www:

http://www.ropwwm.org.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości