Przejdź do treści głównej

Opole. Bezpłatne kursy: "Dekarz-blacharz z uprawnieniami montażysty rusztowań, hydraulik z uprawnieniami"

autor(ka): Danuta Styś
2017-04-03, 08:50
bezpłatne
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnym projekcie: Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej - nowe możliwości dla regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego; Poddziałania RPO WO 2014-2020. 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. Zajęcia rozpoczną się w maju.

1. W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby fizyczne mieszkające na terenie Aglomeracji Opolskiej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się .

2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:

a) osób z obszarów wiejskich (obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA)

b) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

c) osób po 50 roku życia

3. W ramach projektu przewidziano 2 rodzaje szkoleń:

1/. Kurs: Dekarz-blacharz z uprawnieniami montażysty rusztowań

budowlano-montażowych metalowych.

Czas trwania: 160 godzin; w tym:

  • moduł przygotowujący do zawodu dekarz-blacharz-80 godz.
  • moduł przygotowujący do uzyskania uprawnień montażysty rusztowań budowlano- montażowych metalowych-80 godz.

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS

w Warszawie, uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

2/. Kurs: Hydraulik-monter instalacji sanitarnych-szkolenie na

uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E, gr. 2.

Czas trwania: 80 godzin, w tym:

  • zajęcia teoretyczne i ćwiczenia ze wspomaganiem komputerowym-66 godz.
  • zajęcia praktyczne-24 godz.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów przejazdu;
  • poczęstunek-catering

Więcej informacji oraz formularze rekrutacyjne w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10; kom.:509 241 372; e-mail: ;

oraz na stronie www.wzdz.opole.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Małopolska 18, 45-301 Opole, woj. Opolskie
Data wydarzenia: od 2017-05-15 do 2017-07-31
Organizator:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Adres:

Małopolska 18, 45-301 Opole, woj. OP

Tel.:

77 400 33 00

Faks:

77 400 33 01

E-mail:

wzdz@wzdz.opole.pl

Www:

http://www.wzdz.opole.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • rozwój zawodowy