Przejdź do treści głównej

Olsztyn. XIX Festyn Integracyjny "Jesteśmy razem"

autor(ka): Marta Jurkian
2017-04-06, 09:02
archiwalne
20 maja 2017 r. w godz. 11.00-14.00 na Starym Mieście w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 4 (rynek Starego Miasta, Scena Staromiejska) odbędzie się XIX Festyn Integracyjnym „Jesteśmy razem”.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XIX Festynie Integracyjnym „JESTEŚMY RAZEM”

Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek.

W programie Festynu przewidziane są występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz medycyny ratunkowej.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Festynie oraz do zaprezentowania swojej Placówki w formie wystawy prac, ekspozycji dotyczącej działalności statutowej lub występu scenicznego. Z uwagi na specyfikę miejsca realizacji Festynu proszę o zaopatrzenie się, we własnym zakresie, w składane stoliki, krzesła i inne elementy niezbędne do przygotowania stoiska w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Festynie, z podaniem liczby uczestników oraz formy przewidywanej prezentacji (stoisko, wystawa, występ sceniczny itp.). Z racji ograniczonej liczby miejsc parkingowych, proszę również o informację, jakim środkiem transportu planują Państwo dowieźć uczestników na Festyn (autokar/bus/samochód osobowy). Powyższe informacje proszę przekazać na załączonym formularzu do Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9 pok.14) osobiście, listownie, fax-em na numer 89 535 15 50, 89 523 22 14, lub mailem na adres: , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dot. występów scenicznych, organizator poinformuje indywidualnie o wyborze wykonawców. W sprawie zgłoszeń proszę o kontakt z Panem Sebastianem Grochowskim, pracownikiem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych lub koordynatorem imprezy Martą Jurkian (numery tel. jak wyżej).

Serdecznie zapraszamy Państwa (wraz z rodzinami) do wzięcia udziału w Festynie.

Uprzejmie prosimy o upowszechnienie ww. imprezy w środowisku lokalnym oraz zachęcenie wszystkich podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych na Państwa terenie, do uczestnictwa w imprezie.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Miejsce: Rynek Starego Miasta, 10-900 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Data wydarzenia: 2017-05-20
Organizator:

Warmińsko-Mazurski Sejmik OSób Niepełnosprwnych

Adres:

Al. M.J. Piłsudskiego 7/9 lokal 14, Olsztyn, woj. Warmińsko - Mazurskie

Tel.:

89 523 22 14, 89 535 15 50

Faks:

89 535 15 50

E-mail:

jestesmyrazem.wmson@wp.pl

Www:

http://www.wmson.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • kultura
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozrywka
  • sztuka