Przejdź do treści głównej

Zgłoś się do Nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes"

autor(ka): Agnieszka Kłopotowska
2017-04-11, 09:40
archiwalne
Jeszcze do czwartku, 13 kwietnia można zgłaszać się do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom i pracowniczkom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych, którzy działają na rzecz rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie w Polsce.

Laureaci zostaną nagrodzeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez FOB w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Nagroda w kategorii Różnorodność

- Duże przedsiębiorstwa, w ramach swoich polityk CSR, coraz częściej wprowadzają działania z zakresu zarządzania różnorodnością, których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz wspieranie współpracy w zróżnicowanych zespołach. Na polskim rynku wciąż jest to jednak obszar działań, który wymaga upowszechnienia. Mamy nadzieję, że wyróżniając osoby działające na rzecz różnorodności w biznesie – zarówno w firmach, jak i organizacjach pozarządowych czy instytucjach naukowych – pokażemy dlaczego warto włączyć elementy różnorodności do codziennego zarządzania.” - powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, po raz pierwszy została wręczona w 2015 roku, z okazji jubileuszu 15-lecia FOB. Tym razem nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,

III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w pracy – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim.

Kandydata/tkę do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

„Ludzie, którzy zmieniają biznes” to nagroda przyznawana pracownikom, którzy dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się w latach 2015-2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility) i rozwijania polityki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Patroni Medialni: Polityka, Rzeczpospolita, be.Navigator, Personel i Zarządzanie, Nienieodpowiedzialni.pl, Odpowiedzialny biznes - Kompendium CSR


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2017-04-11 do 2017-04-13
Organizator:

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adres:

Szpitalna, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

E-mail:

biuro@fob.org.pl

Www:

http://odpowiedzialnybiznes.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca z biznesem
  • zrównoważony rozwój