Przejdź do treści głównej

Konkursy pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-11, 17:40
archiwalne
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zapraszają do udziału w konkursach: „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”. Zgłoszenia można przesyłać do 28 kwietnia 2017 r., do godz. 15.30.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie realizujący projekt pozakonkursowy „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałania 11.03.02 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie), pragnie poinformować iż jest inicjatorem i organizatorem konkursu pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”.

Celem konkursów jest nagrodzenie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocja ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • jednostka samorządu terytorialnego przyjazna ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.
  • przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Rekomendacje w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej. Do wyróżnienia rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych.

Warunkiem zgłoszenia udziału w obu konkursach jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój 205).

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu (89) 5219523 lub za pośrednictwem e-mail: , .

Rekomendację należy złożyć w siedzibie Organizatora (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17) w terminie do 28 kwietnia 2017 r., do godz. 15.30. W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za pośrednictwem kuriera decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-11 do 2017-04-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca z biznesem