Przejdź do treści głównej

Łódź. Nabór inicjatyw w konkursie "Wykaż inicjatywę 5.0"

autor(ka): Zuzanna Jarmakowska
2017-04-18, 16:58
archiwalne
Ośrodek Kultury „Górna” już po raz piąty szuka inicjatorów wydarzeń kulturalnych, inspiracji do nowych działań. Każdy, kto ma pomysł na imprezę kulturalną czy akcję społeczną, może wziąć udział w konkursie "Wykaż inicjatywę 5.0". Termin składania propozycji upływa 19 maja 2017.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ 2017 „WYKAŻ INICJATYWĘ 5.0”

 1. Organizatorem czwartej edycji Konkursu „Wykaż Inicjatywę 5.0”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi.
 2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy między Ośrodkiem Kultury „Górna” a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie
  i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.
 3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:

– realizować zadanie z zakresu: działalności społeczno-kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki
i edukacji kulturalnej
– być autorskim pomysłem wnioskodawcy – zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy – zakładać realizację inicjatywy w okresie czerwiec – listopad 2016 roku.

 1. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować.
 2. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w formie listu intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 roku – decyduje data wpływu.
 3. List intencyjny należy złożyć w wybranej spośród następujących form:

– w formie podpisanego listu intencyjnego, złożonego w siedzibie Ośrodka Kultury „Górna” w poniedziałek i czwartek w godz. 9 -18, wtorek, środa i piątek w godz. 9 – 16 osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź – mailowo, przesyłając na adres: – poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny od maja 2017 na stronie www.inicjatywa.gorna.pl .

 1. Wniosek – list intencyjny powinien zawierać:

– imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe wnioskodawcy – opis inicjatywy, sugerowane terminy proponowanych działań niezbędnych dla realizacji inicjatyw – opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy.

 1. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).
 2. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
 3. Ośrodek Kultury „Górna” przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.
 4. Na realizację inicjatyw Ośrodek Kultury Górna przeznaczy łączną kwotę 12 tys. zł.
 5. Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Ośrodka Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1, Łódź) – do dyspozycji zasoby infrastrukturalne budynku oraz ogród
  i/lub Strefa Kultury Otwartej na Olechowie lub Strefa Kultury Nowosolna, opcjonalnie inna, wskazana na terenie Łodzi lokalizacja wybrana ze względu na specyfikę projektu.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
 7. Wszystkie osoby, które nadeślą pomysły na inicjatywy będą miały możliwość przedstawienia ich na spotkaniu o charakterze otwartym w Ośrodku Kultury Górna.
 8. Uczestnicy spotkania wspólnie dokonają wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.
 10. Ośrodek zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Ośrodek Kultury Górna Łódź
Miejsce: Siedlecka 1, Łódź, woj. łódzkie
Data wydarzenia: od 2017-04-18 do 2017-05-19
Organizator:

Ośrodek Kultury Górna Łódź

Adres:

Siedlecka 1, Łódź, woj. łódzkie

Tel.:

501180652

E-mail:

i.kacprzyk@gorna.pl

Www:

http://www.gorna.pl/wykaz-inicjatywe-5-0/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • animacja
 • edukacja kulturalna
 • grupy nieformalne
 • kultura
 • sztuka