Przejdź do treści głównej

Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-20, 14:52
archiwalne
W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, organizatorzy ogłosili nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy.

Od maja do listopada 2017 odbędzie się 5 spotkań oraz 2 dwudniowe warsztaty, w trakcie których zostanie opracowany projekt programu współpracy z uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji środowiskowych. W prace zaangażowani będą także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a wspólnie opracowany i uzgodniony projekt programu będzie spełniał wymogi z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania opiera się na doświadczeniu OFOP, który prowadził tą metodą prace nad programami współpracy MG, MKiDN, MS i MSiT w ramach projektu „Programy dla zmiany”.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających zwięzły opis:

  1. doświadczenia kandydata/kandydatki w obszarze współpracy z podmiotami publicznymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

  2. działalności reprezentowanej organizacji:

  • misji,
  • sposobu działania,
  • utrzymywania kontaktu z odbiorcami działań lub członkami reprezentowanej grupy społecznej,
  • linkiem do publicznie dostępnych sprawozdań z działalności za ostatnie dwa lata,
  • przynależności do federacji, koalicji lub sieci (opcjonalnie).

Spośród osób zgłoszonych w terminie do 3 maja 2017 r. wybierzemy sześć, z którymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne za wynagrodzeniem. Dbamy o jawność, przejrzystość i odpowiedzialność organizacji angażujących się we współdecydowanie o sprawach publicznych. Dlatego do działania zaprosimy osoby, które wykażą się dostatecznym doświadczeniem, a jednocześnie reprezentują organizacje działające Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie, czyli zgodnie z Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

I etap: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 3 maja br. na adres: . W tytule maila prosimy wpisać: „program współpracy”.

II etap: Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się do dnia 5 maja i zaprosimy na rozmowę do biura przy ul. Strzeleckiej 3 lok.12 w Warszawie w dniu 8 maja.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Działania będą realizowane w ramach dwuletniego partnerskiego projektu pn. „Obywatele dla Zdrowia” prowadzonego wspólnie przez Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, OFOP i Rzecznika Praw Pacjenta. Jego celem jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjenckimi a organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, w zakresie problematyki dotyczącej ochrony zdrowia.

 


LOGO

Data wydarzenia: od 2017-04-20 do 2017-05-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • ochrona zdrowia
  • współpraca z administracją