Przejdź do treści głównej

Katowice. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 20h [Warsztaty ABI]

autor(ka): Proxymo
2017-04-21, 08:43
płatne
archiwalne
Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Organizator Proxymo Sp. z o.o. Termin: 11-12 maja 2017 r., Katowice. Zajęcia oparte o studium przypadku, prowadzone z wykorzystaniem workbook-a (m.in. formularze, ćwiczenia, instrukcje rozwiązania problemów). Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Dlaczego Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji?

Analiza przypadku - pozwala na najlepsze zrozumienie problemów i sytuacji, które występowały lub mogą pojawić się w organizacji. Uczestnicy Warsztatów będą mieli okazję przeprowadzenia diagnozy i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych, prezentacji własnych opinii, pracy zespołowej czy wnikliwej analizy informacji przedstawionych w złożonym kontekście, która pozwoli na wyciągnięcie wniosków istotnych dla własnych działań podejmowanych w obszarze pracy na stanowisku ABI.

Ćwiczenia m.in. z zakresu:

 • Tworzenia dokumentacji PBI i IZSI oraz niezbędnych procedur,
 • Precyzyjnego określenia zakresu obowiązków ADO, ABI, ASI oraz osób upoważnionych,
 • Powołania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Przyporządkowanie poszczególnych działań, takich jak np. zarządzanie ryzykiem i wykrywanie incydentów do właściwych etapów modelu PDCA,
 • Identyfikacji zbiorów danych osobowych w oparciu o studium przypadku,
 • Katalogów potencjalnych zagrożeń i przykładowych podatności,
 • Obsługi incydentów bezpieczeństwa,
 • Powierzenia i udostępnienia danych,
 • Przeprowadzania audytu,
 • Przygotowania planu, programu i sprawozdania ze sprawdzenia.

Cel warsztatów:

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i ukierunkowanie jej na właściwie zapoczątkowany proces budowania systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Zwieńczeniem warsztatów jest zdobycie ugruntowanej, praktycznej wiedzy umożliwiającej od podstaw, samodzielne stworzenie a następnie nadzór i rozwój prawnie wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Formuła:

Warsztaty oparte na studium przypadku - na podstawie obszernego opisu sytuacji danego przedsiębiorstwa, zawierającego dane o przedsiębiorstwie i jego działach, uczestnicy szkolenia identyfikują kluczowe problemy oraz analizą możliwe rozwiązania. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem workbook-a (zeszytu ćwiczeń), który zawiera m.in. formularze, ćwiczenia, instrukcje rozwiązania problemów.

Prowadzący:

Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Uczestnictwo/Rezygnacja/ Regulamin:

Informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora Proxymo Sp. z o.o.

Szczegółowy program Warsztatów:

W załączniku oraz na stronie organizatora.

Koszt: 1299 zł netto. Organizacjom pozarządowym oferujemy specjalne rabaty od ceny regularnej szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w warsztatach,

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,

- serwis kawowy oraz lunch,

- imienny certyfikat,

- bezpłatne konsultacje przez 30 dni,

- bezpłatne szablony dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dodatkowe informacje: RIS nr ew. 2.12/00193/2016
Firma z zasadami
Jesteśmy członkiem PIFS

Serdecznie zapraszamy!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Hotel Silesian, Szybowcowa 1A , Katowice, woj. śląskie
Data wydarzenia: od 2017-05-11 do 2017-05-12
Organizator:

Proxymo Sp. z o.o.

Adres:

Królewska 65a/1, 30-081 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

503 838 386

E-mail:

proxymo@proxymo.pl

Www:

https://www.proxymo.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • nowe technologie
 • zarządzanie