Przejdź do treści głównej

„Nagroda Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-24, 15:54
archiwalne
Zarządy Województwa Śląskiego oraz Opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do składania kandydatur osób i podmiotów, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej działalności społecznej i charytatywnej. Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 maja 2017 r.

Nagroda upamiętnia Ewy von Tiele-Winckler – Matki Ewy i dzieła jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Mogą ją otrzymać: osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty wyznaniowe, jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne – grupy min. 15-osobowe.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 7798701 ) z tematem „Nagroda Ostoja Pokoju 2017”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br. na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu, a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl.

Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna) oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-04-24 do 2017-05-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dobroczynność, filantropia
  • działalność charytatywna
  • społecznicy