Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Ocena agencji EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-04-25, 21:14
archiwalne
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zachęca do wzięciu udziału w konsultacjach społecznych dotyczących oceny unijnych agencji: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA. Konsultacje potrwają do 5 lipca 2017 r.

Tytuł
Otwarte konsultacje społeczne dotyczące oceny agencji UE: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA

Obszary polityki
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupy docelowe
Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje publiczne i prywatne. W szczególności oczekujemy na odpowiedzi stron zainteresowanych pracami agencji Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA w latach 2011–2016.

Czas trwania konsultacji
05/04/2017 - 05/07/2017

Cel konsultacji
Proces konsultacji ma na celu zebranie informacji i opinii od ogółu społeczeństwa i zainteresowanych pracami agencji stron, które zostaną wykorzystane na potrzeby trwającej obecnie oceny czterech agencji wchodzących w zakres kompetencji DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, w szczególności w sprawie:
1) oceny pracy agencji pod kątem adekwatności, skuteczności, efektywności, spójności i europejskiej wartości dodanej
oraz
2) przyszłości tych czterech agencji, poprzez zbieranie nowych pomysłów na tematy kluczowe dla ich przyszłości, w tym kwestie przekrojowe i dotyczące zarządzania.

Jak przesłać odpowiedź
Odpowiedzi mogą nadsyłać obywatele, a także organizacje i instytucje państwowe - poprzez stronę poświęconą konsultacjom.

Dokument konsultacyjny
Kwestionariusz w języku polskim

Dokument źródłowy
Dokument bazowy w języku polskim - Otwarte konsultacje społeczne dotyczące oceny agencji UE: Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA

Dane kontaktowe
dział Komisji: DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, dział G4: Ewaluacja i Ocena Skutków
e-mail: EMPL-G4-
adres pocztowy: Unit G4: Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission B-1049 Brussels BELGIA

Ochrona danych osobowych


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Data wydarzenia: od 2017-04-05 do 2017-07-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja europejska
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją