Przejdź do treści głównej

Projekt „Wakacje integracji”

autor(ka): Marcin Jelinek
2017-05-22, 15:11
archiwalne
wakacje integracji
Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Kożuchowie, w okresie od 1 maja do 30 września 2017 roku będzie realizowało projekt „Wakacje integracji”.

Projekt jest dofinansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu prowadzone będą działania lokalne, w tym przedsięwzięcia propagujące aktywność mieszkańców oraz zostanie zorganizowany również obóz dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarach wiejskich gminy Kożuchów, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Książ Śląski i Studzieniec.

W ramach projektu zorganizowane zostaną sotkania integracyjne dla mieszkańców oraz grupa dzieci i młodzieży będzie aktywnie spędzać czas nad jednym z naszych lubuskich jezior. Uczestnicy zagwarantowane będą mieli m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zwiedzanie najbliższej okolicy ośrodka gdzie realizowany będzie projekt. Dzieci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem.

Od dnia dzisiejszego nasze stowarzyszenie rozpoczyna rekrutację do projektu. Szczegółowe informacje co do zasad kwalifikowania uczestników dostępne są na stronie stowarzyszenia – www.scs.jelinek.org.pl oraz na profilu facebook stowarzyszenia, gdzie można również pobrać wniosek o zakwalifikowanie dziecka na obóz oraz zapoznać się ze szczegółami projektu. Wnioski o zakwalifikowanie można pobierać osobiście u kierownika projektu i u wolontariuszy. Dzieci do projektu mogą zgłaszać rodzice i opiekunowie prawni beneficjentów, którzy spełniają wymogi formalne. Zgłoszenia przyjmowane będą do połowy czerwca, potem odbędzie się weryfikacja złożonych wniosków.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców i wyrównanie szans dzieci z terenów wiejskich do możliwość aktywnego wypoczynku w okresie letnim, aktywne działanie na rzecz integracji lokalnej, a także propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

W imieniu stowarzyszenia, proszę o rozpowszechnienie tej informacji w celu umożliwienia składania wniosków zainteresowanym rodzicom. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na obóz nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale uzasadnienie rodzica lub opiekuna prawnego i ocena sytuacji rodzinnej dokonana przez powołaną w tym celu komisję.

wiecej informacji na naszym profilu FB oraz stronie www.scs.jelinek.org.pl.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: http://www.scs.jelinek.org.pl
Data wydarzenia: od 2017-05-09 do 2017-09-30
Organizator:

Stowarzyszenie Czarna Struga

Adres:

Książ Śląski 52A, 67-128 Książ Śląski, woj. LB

Tel.:

697 516 037

E-mail:

scsksiaz@wp.pl

Www:

http://scs.jelinek.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • rekreacja
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • wypoczynek letni, zimowy