Przejdź do treści głównej

Projekt "Biznes w zasięgu ręki!"

autor(ka): Agnieszka Wojnarska
2017-05-09, 09:50
archiwalne
Od 12 do 18 maja 2017 r. trwa składanie formularzy zgłoszeniowych do projektu "Biznes w zasięgu ręki!", realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej. Zapraszamy osoby z woj. lubelskiego, w wieku 30+, bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym odchodzące z rolnictwa. Szansa na otrzymanie 23 398,68 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy - średnio 1125 zł/m-c.

Załóż swój biznes z nami w ramach projektu!

Osoby zgłaszające się mają szansę na otrzymanie:

• dotacji w wysokości max. 23 398,68 zł oraz

• wsparcia pomostowego przez 12 m-cy w wysokości średnio 1125 zł/m-c, w sumie max. 13500 zł.

Obszarem realizacji jest teren województwa lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) oraz powstanie min. 48 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2018 r. poprzez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego.

Zapraszamy:

Kobiety i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

• osoby w wieku 50+

• kobiety

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ – 81 532 25 52 lub 789 354 155

REKRUTACJA TRWA! Składanie formularzy rekrutacyjnych od 12.05.17 do 18.05.17r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania oraz więcej informacji o projekcie: www.fao.org.pl

Kto NIE może wziąć udziału w projekcie:

• Osoby pracujące

• Osoby, które nie ukończyły 30 roku życia

• Osoby, które posiadają (lub posiadały) zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej KRS)

• Osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

• Osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych

• Osoby, które są ubezpieczone w KRUS i posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. Projekt „Biznes w zasięgu ręki!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-05-18
Organizator:

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

Adres:

Dolna 3-go Maja 6 lok. 3, 20-079 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 25 52

Faks:

81 532 25 52

E-mail:

fundacja-fao@o2.pl

Www:

http://www.fao.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy